I think czy I’m thinking?

Czas na porównanie dwóch czasów teraźniejszych : czasu Present Simple i Continuous. Zaczynamy!

Present SimplePresent Continuous
Zastosowanie– do wyrażenia czynności, które dzieją się regularnie; do naszych nawyków, przyzwyczajeń, upodobań;
– do czynności wynikających z rozkładów jazdy autobusów, pociągów, samolotów, itp. oraz planów lekcji;
– do oceny kogoś lub czegoś;
– do wyrażenia czynności niezmiennych, praw fizyki, powszechnie panujących reguł.
– do wyrażenia czynności, które wykonujemy w chwili mówienia;
– do wyrażenia czynności aktualnie się dziejących, ale nie dokładnie w chwili mówienia ;
– do wyrażenia czynności zaplanowanych na niedaleką przyszłość, co do których mamy pewność, że się wydarzą ;
– do wyrażenia czynności wyjątkowych, odbiegających od codzienności .
Budowa zdania twierdzącegoDla I, you / we, you, they:
Podmiot + czasownik + dalsza część zdania
np. I play the piano very well.

Dla she, he, it:
Podmiot + czasownik z końcówką -s/-es + dalsza część zdania
np. She plays the piano very well.
Podmiot + odmieniona forma czasownika ‘to be’ (być) + czasownik z końcówką – ing + dalsza część zdania.
np. I am playing the piano now.

Budowa zdania przeczącegoDla I, you / we, you, they:
Podmiot + don’t (do not) + czasownik + dalsza część zdania.
np. You don’t play the piano very well.

Dla she, he, it:
Podmiot + doesn’t (does not) + czasownik + dalsza część zdania.
np. He doesn’t play the piano very well.

Podmiot + odmieniona forma czasownika ‘to be’ w przeczeniu + czasownik z końcówka -ing + dalsza część zdania.
np. She is (She’s) playng the piano now.


Budowa zdania pytającegoDla I, you / we, you, they:
Do + podmiot + czasownik + dalsza część zdania.
np. Do they play the piano very well? Yes, they do.

Dla she, he , it:
Does + podmiot + czasownik + dalsza część zdania.
np. Does she play the piano very well? No, she doesn’t.
Odmieniona forma czasownika ‘to be’ (być)+
podmiot + czasownik + końcówka -ing + dalsza część zdania.
np. Are you playing the piano now? Yes, I am.


Określenia czasu – przysłówki częstotliwości, np. never, sometimes, twice a day (patrz: https://wespeak.twojedemo.pl/present-simple-cz-ii/
– wyrażenia typu: on Monday, at the weekends, itp. wskazujące na regularność i powtarzalność danej czynności.
– now
– right now
– at the moment
– at present
– nowadays
– currently
– these days
– this week
– tomorrow, itp.
wskazujące na fakt, iż czynność dzieje się teraz, obecnie lub w jakiś sposób odbiega od codziennej rutyny.

Warto zapamiętać:

  1. Czasu Continuous używamy na ogół z tzw. 'action verbs’, czyli czasownikami opisujących ruch. Czasownik know (wiedzieć), czy like (lubić, podobać się) nie należą do tej kategorii, zawsze więc należy powiedzieć I know (nie I’m knowing) i I like (nie I’m liking) . Poniżej przedstawiam listę czasowników, których z reguły nie używamy w czasach continuous:

like – lubić, podobać się;

love – kochać, uwielbiać;

hate – nienawidzić;

want – chcieć;

need – potrzebować;

prefer – woleć;

know – wiedzieć

realise – zdawać sobie sprawę;

suppose – przypuszczać;

mean – znaczyć

understand – rozumieć;

believe – wierzyć;

remember – pamiętać;

belong – należeć

contain – zawierać;

consist – składać się;

depend – zależeć od;

seem – wydawać się.

2. Zazwyczaj nie używamy czasu Continuous z czasownikami opisującymi zmysły:

smell – czuć;

hear – słyszeć;

see – widzieć;

taste – smakować.

3. Czasowniki think (myśleć) i have (mieć), zmieniają swoje znaczenie w zależności od tego, w jakim czasie są użyte. I tak:

What do you think of my new dress? – Co myślisz (sądzisz, jakie jest twoje zdanie) o mojej nowej sukience? (PRESENT SIMPLE)

You look worried. What are you thinking about? – Wyglądasz na zmartwioną/ zmartwionego. O czym teraz myślisz? (PRESENT CONTINUOUS)

Czasownik have w znaczeniu posiadania używamy zawsze w czasie Present Simple:

I have a new car. – Mam nowy samochód. (Czyli jestem właścicielem, mam go cały czas)

Czasownik have tłumaczymy też w języku angielskim jako brać ( have a shower/ a bath), czy jako jeść (have dinner). Wtedy możemy go użyć w czasie Present Continuous:

I cannot talk to you right now because we’re having dinner. – Nie mogę teraz z tobą rozmawiać, bo właśnie jemy kolację.

4. Jeśli chcemy podkreślić, że czyjeś powtarzające zachowanie wyjątkowo nas irytuje, wtedy używamy czasu Present Continuous;

You’re always losing your things! – Ty zawsze gubisz swoje rzeczy!

Mam nadzieję, że choć trochę pomogłam Ci uporządkować wiedzę na temat dwóch podstawowych czasów teraźniejszych w języku angielskim. W trosce o to, żeby nie zapomnieć o żadnej ważnej informacji, posiłkowałam się wiadomościami z książki English Grammar in Use, Raymond Murphy, wyd. Cambridge University Press.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Słownictwo

False friends

„False friends”, czyli „fałszywi przyjaciele” to w języku angielskim wyrazy, na które trzeba uważać! Brzmią podobnie, jak w języku polskim, ale znaczą zupełnie coś innego. Jest ich około 120. W tym wpisie jednak wezmę na tapet 10 najbardziej popularnych. Let’s start:) Przykład: Yesterday I eventually managed to talk to my boss. – Wczoraj w końcu udało mi się porozmawiać z moim szefem. 2. actually

Czytaj więcej »
Kącik zadań

I know basic English idioms (part 2)

W dzisiejszym, wiosennym kąciku zadań pora na przećwiczenie idiomów, które prezentowałam na blogu. W tym wpisie – część 2, czyli 25 kolejnych podstawowych wyrażeń idiomatycznych. Przetłumacz wyrażenia podane w nawiasach na język angielski: 26. Megan …………………………………………………………………… (bardzo się denerwowała) when she was walking towards the altar. 27. Harry, at last! I haven’t seen you ………………………………………………………………….. (od wieków) ! 28. It hadn’t been a month

Czytaj więcej »
Kącik zadań

I know basic English English idioms (part 1)

Pora na przećwiczenie idiomów, które prezentowałam na blogu. W tym wpisie – część 1, czyli 25 podstawowych wyrażeń idiomatycznych. Przetłumacz wyrażenia podane w nawiasach na język angielski: Wszystkie odpowiedzi znajdziesz we wpisach na blogu. Wystarczy, że wpiszesz w wyszukiwarce na stronie „Idioms” i znajdziesz artykuły o idiomach (1-5). Jeśli potrzebujesz szybkiego feedbacku – rozwiąż zadania w wersji interaktywnej tutaj. Good luck 🙂

Czytaj więcej »
Scroll to Top
Umów się na bezpłatną, 15-minutową konsultację!