If the weather is nice…

Istotną część gramatyki języka angielskiego stanowią okresy, czy też tryby warunkowe. Wyróżniamy 0, 1, 2 i 3 okres warunkowy oraz okresy warunkowe mieszane. W dzisiejszym wpisie chciałabym Ci przedstawić zastosowanie i użycie 0 i 1 trybu warunkowego.

Zadania warunkowe to szczególne sytuacje, w których chcemy podkreślić, że do wykonania danej czynności musi być spełniony konkretny warunek (stąd nazwa).

Zerowego okresu warunkowego używamy mówiąc o faktach czy sytuacjach, które są niezmienne i zawsze prawdziwe:

Przykład: Jeśli podgrzewasz lód, rozpuszcza się. – If you heat ice, it melts.

Kwiaty więdną, jeśli ich nie podlewasz. – Flowers die if you don’t water them.

Każde zdanie w trybie warunkowym składa się z dwóch części: ze zdania głównego oraz ze zdania podrzędnie warunkowego. Zdanie podrzędnie warunkowe z reguły zaczyna się od słówka IF (lub unless, when, since, after, as soon as). W zerowym trybie warunkowym, w obydwu zdaniach (głównym i podrzędnie warunkowym) używamy czasu Present Simple.

Pierwszy okres warunkowy dotyczy teraźniejszości lub przyszłości, a warunek który należy spełnić jest bardzo prawdopodobny i możliwy do wykonania.

Przykład: Pójdziemy na spacer, jeśli pogoda będzie ładna. – We will (We’ll) go for a walk if the weather is nice.

Jeśli zostawisz swój numer telefonu, oddzwonię. – If you leave your phone number, I will (I’ll) call you back.

Identycznie, jak w zerowym okresie warunkowym, tu zdanie podrzędne zaczyna się najczęściej od słówka IF (lub unless, when, since, after, as soon as) i po nim następuje czas Present Simple. W zdaniu głównym zaś – w pierwszym okresie warunkowym używamy czasu Future Simple.

Podsumujmy: 0 okres warunkowy – IF + present simple/present simple

1 okres warunkowy – IF + present simple/future simple

Budując zdania w okresach warunkowych pamiętaj o kilku rzeczach:

  1. Nie ma znaczenia, czy zaczniesz zdanie od zdania głównego, czy podrzędnie warunkowego. Ważne, abyś trzymał się czasów (tu: dotyczy 1 okresu warunkowego):

When I get dressed, I will go for wa walk. lub I will go for a walk when I get dressed.

2. Jeśli zdanie podrzędnie warunkowe znajduje się w środku zdania, przed IF (i innymi wyrażeniami czasowymi) nie stawiamy przecinka:

We will go for a walk if the weather is nice.

We will drink some tea when you come.

3. W zdaniu głównym możesz użyć trybu rozkazującego lub czasowników modalnych:

If you feel cold, close the window. – tryb rozkazujący

When some back problems occur, you should stop carrying heavy things. – czasownik modalny 'should’

4. Mimo, że w 1 okres warunkowy składa się z czasu teraźniejszego i czasu przyszłego, „przekładając” zdanie na język polski najczęściej tłumaczymy je tak, jakby w obydwu „połówkach” występował czas przyszły:

As soon as he comes, I will take him to the doctor. – Jak tylko przyjdzie, zabiorę go do lekarza.

Tyle teorii. Tradycyjnie zapraszam do kącika zadań 🙂 w tym miejscu

P. S. Photo by Mieszko 🙂

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Słownictwo

False friends

„False friends”, czyli „fałszywi przyjaciele” to w języku angielskim wyrazy, na które trzeba uważać! Brzmią podobnie, jak w języku polskim, ale znaczą zupełnie coś innego. Jest ich około 120. W tym wpisie jednak wezmę na tapet 10 najbardziej popularnych. Let’s start:) Przykład: Yesterday I eventually managed to talk to my boss. – Wczoraj w końcu udało mi się porozmawiać z moim szefem. 2. actually

Czytaj więcej »
Kącik zadań

I know basic English idioms (part 2)

W dzisiejszym, wiosennym kąciku zadań pora na przećwiczenie idiomów, które prezentowałam na blogu. W tym wpisie – część 2, czyli 25 kolejnych podstawowych wyrażeń idiomatycznych. Przetłumacz wyrażenia podane w nawiasach na język angielski: 26. Megan …………………………………………………………………… (bardzo się denerwowała) when she was walking towards the altar. 27. Harry, at last! I haven’t seen you ………………………………………………………………….. (od wieków) ! 28. It hadn’t been a month

Czytaj więcej »
Kącik zadań

I know basic English English idioms (part 1)

Pora na przećwiczenie idiomów, które prezentowałam na blogu. W tym wpisie – część 1, czyli 25 podstawowych wyrażeń idiomatycznych. Przetłumacz wyrażenia podane w nawiasach na język angielski: Wszystkie odpowiedzi znajdziesz we wpisach na blogu. Wystarczy, że wpiszesz w wyszukiwarce na stronie „Idioms” i znajdziesz artykuły o idiomach (1-5). Jeśli potrzebujesz szybkiego feedbacku – rozwiąż zadania w wersji interaktywnej tutaj. Good luck 🙂

Czytaj więcej »
Scroll to Top
Umów się na bezpłatną, 15-minutową konsultację!