Present Simple

Exercise 1

Fill in the gaps using appropriate forms of the verbs from the brackets. (Uzupełnij luki odpowiednią formą czasowników z nawiasów).

 1. Sally never …………………….. (watch) TV in the evening.
 2. How often ……………………… (you/visit) your grandma abroad?
 3. Bill and Steve hardly ever ……………………… (go) to the mountains with us.
 4. People who …………………….. (be) popular usually …………………….. (live) in big houses.
 5. My parents’ friend …………………….. (speak) four languages!
 6. We …………………….. (not/ride) a horse.
 7. My dad …………………….. (cook) in our family. My mum …………………….. (not/like) it.
 8. Chris sometimes …………………….. (drive) to work, but usually he just …………………….. (walk).
 9. …………………….. she (sing) in that band? No, she …………………….. (be) too shy to do that.
 10. Every morning I …………………….. (get up) early, …………………….. (brush) my teeth and …………………….. (go) jogging.

Exercise 2

Make sentences from the scrambled words. (Z rozsypanych słów stwórz zdania).

 1. does./shopping/family/Who/?/does/your/in/father/My
 2. too/me./I/reading/like/fantasy/They/for/stories./don’t/scary/are
 3. Greg/the/all./John/and/best/of/swim
 4. every/My/plays/day./sister/piano/the
 5. makes/Gloomy/sad./weather/me
 6. as/doesn’t/who/firefighter./know/a/She/anyone/works
 7. thieves./a/older/Her/policeman/brother/he/is/catches/and
 8. from/books/My/cousin/time/reads/time./to/younger
 9. We/meat/lunch./for/seldom/have
 10. classmates/play/Do/you/your/football/ ?/ with

Exercise 3

Translate the sentences into English. (Przetłumacz zdania na język angielski).

 1. Dwa razy w tygodniu chodzę na basen.
 2. Przyjaciele mojego ojca co roku jeżdżą do Włoch.
 3. Jak długo zabiera ci dotarcie do szkoły piechotą? Około 0,5 godziny.
 4. Przedstawienia zazwyczaj trwają za długo.
 5. Ciocia Sophie nie zarabia dużo pieniędzy, a wydaje mnóstwo.
 6. Jak często chodzicie do kina? Co najmniej 4 razy w roku.
 7. Ich syn nigdzie nie pracuje. Jest podróżnikiem i jeździ po całym świecie. Co za życie!
 8. Niestety, na obiad często jemy watróbkę, chociaż jej nie znoszę.
 9. Kiedy ona zazwyczaj odpoczywa? Moja mama? Ona prawie nigdy tego nie robi!
 10. Nie chodzę zbyt często na zakupy, bo uważam, że to strata czasu.

W razie wątpliwości odsyłam do linków https://wespeak.twojedemo.pl/present-simple-cz-i/https://wespeak.twojedemo.pl/present-simple-cz-ii/ . Powodzenia!

Klucz odpowiedzi do zadań znajdziesz tutaj.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Słownictwo

False friends

„False friends”, czyli „fałszywi przyjaciele” to w języku angielskim wyrazy, na które trzeba uważać! Brzmią podobnie, jak w języku polskim, ale znaczą zupełnie coś innego. Jest ich około 120. W tym wpisie jednak wezmę na tapet 10 najbardziej popularnych. Let’s start:) Przykład: Yesterday I eventually managed to talk to my boss. – Wczoraj w końcu udało mi się porozmawiać z moim szefem. 2. actually

Czytaj więcej »
Kącik zadań

I know basic English idioms (part 2)

W dzisiejszym, wiosennym kąciku zadań pora na przećwiczenie idiomów, które prezentowałam na blogu. W tym wpisie – część 2, czyli 25 kolejnych podstawowych wyrażeń idiomatycznych. Przetłumacz wyrażenia podane w nawiasach na język angielski: 26. Megan …………………………………………………………………… (bardzo się denerwowała) when she was walking towards the altar. 27. Harry, at last! I haven’t seen you ………………………………………………………………….. (od wieków) ! 28. It hadn’t been a month

Czytaj więcej »
Kącik zadań

I know basic English English idioms (part 1)

Pora na przećwiczenie idiomów, które prezentowałam na blogu. W tym wpisie – część 1, czyli 25 podstawowych wyrażeń idiomatycznych. Przetłumacz wyrażenia podane w nawiasach na język angielski: Wszystkie odpowiedzi znajdziesz we wpisach na blogu. Wystarczy, że wpiszesz w wyszukiwarce na stronie „Idioms” i znajdziesz artykuły o idiomach (1-5). Jeśli potrzebujesz szybkiego feedbacku – rozwiąż zadania w wersji interaktywnej tutaj. Good luck 🙂

Czytaj więcej »
Shopping Cart
Scroll to Top
Umów się na bezpłatną, 15-minutową konsultację!