wyrażanie przyszłości

Jeśli uważasz, że w języku angielskim tylko czasy przyszłe mogą wyrażać to, co się wydarzy, to niestety muszę Cię zmartwić. Przyszłość możesz określać również czasami teraźniejszymi oraz innymi konstrukcjami, które czasami gramatycznymi nie są. Zagmatwane? Spójrz:

 1. PRESENT SIMPLE
 • czas Present Simple (teraźniejszy prosty) używany jest w języku angielskim do wyrażenia czynności przyszłych, które wynikają z wszelkiego rodzaju rozkładów (np. pociągów, autobusów, itp), planów (lekcji, imprez), czynności ujętych w harmonogramie:

Przykłady: My plane leaves at 6.30 the day after tomorrow. – Mój samolot odlatuje pojutrze o 6.30.

We have English classes on the second floor tomorrow. – Angielski mamy jutro na drugim piętrze.

 • jako zdanie podrzędnie warunkowe w II okresie warunkowym:

Przykład: I’ll give you the money back as soon as I get a job. – Oddam ci pieniądze, jak tylko dostanę pracę.

 • kiedy pytasz o instrukcje lub udzielasz informacji:

Przykład: Where dopay? – Gdzie zapłacę?

2. PRESENT CONTINUOUS

 • czas Present Continuous (teraźniejszy ciągły) używany jest w języku angielskim do wyrażenia czynności zaplanowanych na niedaleką przyszłość, co do których mamy pewność (teoretycznie), że się wydarzą:

Przykłady: I’m going to the dentist’s tomorrow. – Jutro idę do dentysty.

We’re flying on Monday. – Wylatujemy w poniedziałek.

3. TO BE GOING TO

 • konstrukcję 'to be going to’ tłumaczymy jako 1. mieć zamiar lub 2. będzie/zanosi się.

Przykłady: I’m going to study abroad. – Mam zamiar studiować za granicą.

Look at these black clouds! It’s going to rain. – Spójrz na te ciemne chmury! Będzie padać.

4. FUTURE SIMPLE (WILL)

 • czasu Future Simple używamy w języku angielskim do wyrażenia czynności przyszłej, o podjęciu której decydujemy w chwili mówienia:

Przykład: Kate is in hospital! Really? I will visit her tomorrow. – Kate jest w szpitalu. Naprawdę? Odwiedzę ją jutro

 • kiedy podajemy informacje na temat przyszłości, nasze przypuszczenia i odczucia na jej temat:

Przykłady: I think it will be a sunny day . – Myslę, że to będzie słoneczny dzień.

You’ll never finish that book. – Nigdy nie skończysz tej książki.

 • w I okresie warunkowym w zdaniu głównym:

Przykład: We will go for a walk if the weather is nice. – Pójdziemy na spacer jeśli będzie ładna pogoda.

5. FUTURE CONTINUOUS

 • czasu Future Continuous (przyszły ciągły) używamy w języku angielskim do wyrażenia czynności, którą będziemy wykonywać przez jakiś czas w przyszłości:

Przykład: This time next Monday we will be flying to London. – W przyszły poniedziałek o tej porze będziemy lecieć do Londynu.

6. FUTURE PERFECT

 • czasu Future Perfect używamy w języku angielskim chcąc powiedzieć, że do pewnego momentu w przyszłości zostanie zakończona jakaś czynność:

Przykład: The plumber says he will have finished by six. – Hydraulik mówi, że skończy do szóstej.

7. FUTURE PERFECT CONTINUOUS

 • czasu Future Perfect Continuous używamy w języku angielskim chcąc powiedzieć, że do pewnego momentu w przyszłości zostanie zakończone wykonywanie jakiejś czynności:

Przykład: Next year I’ll have been teaching English for 16 years. – W przyszłym roku minie 16 lat jak uczę języka angielskiego.

To jeszcze nie wszystkie sposoby wyrażania przyszłości w języku angielskim. Myślę jednak, że jak na jeden wpis – w zupełności wystarczy:)

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Słownictwo

False friends

„False friends”, czyli „fałszywi przyjaciele” to w języku angielskim wyrazy, na które trzeba uważać! Brzmią podobnie, jak w języku polskim, ale znaczą zupełnie coś innego. Jest ich około 120. W tym wpisie jednak wezmę na tapet 10 najbardziej popularnych. Let’s start:) Przykład: Yesterday I eventually managed to talk to my boss. – Wczoraj w końcu udało mi się porozmawiać z moim szefem. 2. actually

Czytaj więcej »
Kącik zadań

I know basic English idioms (part 2)

W dzisiejszym, wiosennym kąciku zadań pora na przećwiczenie idiomów, które prezentowałam na blogu. W tym wpisie – część 2, czyli 25 kolejnych podstawowych wyrażeń idiomatycznych. Przetłumacz wyrażenia podane w nawiasach na język angielski: 26. Megan …………………………………………………………………… (bardzo się denerwowała) when she was walking towards the altar. 27. Harry, at last! I haven’t seen you ………………………………………………………………….. (od wieków) ! 28. It hadn’t been a month

Czytaj więcej »
Kącik zadań

I know basic English English idioms (part 1)

Pora na przećwiczenie idiomów, które prezentowałam na blogu. W tym wpisie – część 1, czyli 25 podstawowych wyrażeń idiomatycznych. Przetłumacz wyrażenia podane w nawiasach na język angielski: Wszystkie odpowiedzi znajdziesz we wpisach na blogu. Wystarczy, że wpiszesz w wyszukiwarce na stronie „Idioms” i znajdziesz artykuły o idiomach (1-5). Jeśli potrzebujesz szybkiego feedbacku – rozwiąż zadania w wersji interaktywnej tutaj. Good luck 🙂

Czytaj więcej »
Scroll to Top
Umów się na bezpłatną, 15-minutową konsultację!