Blog

E8

Wypowiedź pisemna na egzaminie ósmoklasisty

Wypowiedź pisemna to ostatnia część egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego. Składa się tylko z 1 zadania, z którego możesz otrzymać maksymalnie 10 punktów, co stanowi około 20% wszystkich punktów do zdobycia na egzaminie. Warto zatem solidnie przygotować się do tej części . Co należy zrobić? Twoim zadaniem będzie napisanie jednego, krótkiego (zwykle od 50 do 120 słów) tekstu użytkowego. Według informatora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej mogą to być: notatka; ogłoszenie; zaproszenie;

Czytaj więcej »
E8

Czasy : e8 i matura

7, 9 i 12. Te liczby warto zapamiętać. 7 czasów obowiązuje na Egzaminie Ósmoklasisty, 9 – na Maturze na poziomie podstawowym, a 12 na Maturze na poziomie rozszerzonym. Przygotowałam dla Ciebie zestawienie wszystkich czasów gramatycznych, które warto znać , oczywiście w zależności do jakiego egzaminu przystępujesz: EGZAMIN ÓSMOKLASISTY MATURA – PODSTAWA MATURA – ROZSZERZENIE 1. Present Simple 1. Present Simple 1. Present Simple 2. Present

Czytaj więcej »
E8

Co zmieni się na egzaminie ósmoklasisty i maturalnym w 2021 roku?

Nowy rok z reguły oznacza zmiany. Nie inaczej będzie w 2021. Dnia 16 grudnia 2020 Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek podpisał rozporządzenie dot. zmian podczas przeprowadzania egzaminów w 2021 roku. Co to oznacza dla Ciebie, Uczniu? EGZAMIN ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Będzie łatwiej. Średni oczekiwany poziom biegłości językowej ,w tym również zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych to A2 (do tej pory poziom kształtował się na poziomie

Czytaj więcej »
E8

Egzamin Ósmoklasisty

Według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) zadania egzaminacyjne kształtują się  na poziomie A2/A2+ (B1 w zakresie rozumienia wypowiedzi). Jest to więc egzamin stosunkowo prosty. Arkusz egzaminacyjny sprawdza poziom opanowania przez Ciebie nastepujących umiejętności: Rozumienie ze słuchu Znajomość funkcji językowych Rozumienie tekstów pisanych Znajomość środków językowych Wypowiedź pisemna Każda z pierwszych czterech umiejętności jest sprawdzana zarówno za pomocą zadań zamkniętych , jak i otwartych.

Czytaj więcej »
Shopping Cart
Scroll to Top
Umów się na bezpłatną, 15-minutową konsultację!