Blog

Gramatyka

3 okres warunkowy

Na początek kilka słów przypomnienia: w języku angielskim wyróżniamy 0, 1, 2 i 3 okres warunkowy oraz tryby warunkowe mieszane. Pierwsze trzy dotyczą teraźniejszości lub przyszłości (1 i 2) podczas gdy 3 okres warunkowy jako jedyny dotyczy przeszłości, a więc warunek, który należy spełnić jest niemożliwy, ponieważ przeszłości nie da się zmienić. Jeśli więc gdybasz na temat przeszłości, użyj następującej struktury: Zdanie główne Zdanie podrzędnie warunkowe Podmiot

Czytaj więcej »
Gramatyka

much/many/little/few/lots/plenty

Przed Tobą kolejna część określeń ilościowych w języku angielskim. Wyrażenia te, podobnie jak poprzednie (patrz tutaj) związane są z policzalnością i niepoliczalnością rzeczowników. MUCH (dużo) i (A) LITTLE (mało) używamy z rzeczownikami niepoliczalnymi: much time – dużo czasu; much information – dużo informacji; little money – mało pieniędzy; little bread – mało chleba. 2. MANY (wiele) i (A)FEW (kilka) używamy z rzeczownikami policzalnymi w liczbie

Czytaj więcej »
Gramatyka

a/an/some/any/a lot of

Jeśli chcesz określić ilość w języku angielskim najprościej dodać liczebnik przed rzeczownikiem . Co jeśli nie znamy dokładnej ilości danej rzeczy, albo coś jest rzeczownikiem niepoliczalnym? Z pomocą przychodzą tzw. quantifiers, czyli słówka określające ilość. W języku angielskim rzeczowniki dzielimy na countable, czyli policzalne i uncountable, czyli niepoliczalne. Pisałam o tym szerzej tutaj. Rzeczowniki policzalne, w liczbie pojedynczej, zazwyczaj „przedstawiamy” w taki oto sposób: This is a banana.

Czytaj więcej »
Gramatyka

rzeczowniki policzalne i niepoliczalne

Policzalność i niepoliczalność rzeczowników to zagadnienie, które nierzadko sprawia uczącym się języka angielskiego sporo kłopotów. Jest to jednak bardzo istotna część gramatyki tego języka, gdyż istnieje cały szereg zasad związanych z policzalnością i niepoliczalnością rzeczowników. Które więc rzeczowniki w języku angielskim da się policzyć, a które nie? Spójrz: Rzeczowniki policzalne (countable nouns) to odrębne przedmioty, ludzie czy też pojęcia, które da się policzyć. Wspominając o nich po raz

Czytaj więcej »
Gramatyka

future continuous

Future Continuous (czas przyszły ciągły) to kolejny czas przyszły w języku angielskim. Wyraża on myśl, że w pewnym momencie w przyszłości będziesz w trakcie wykonywania jakiejś czynności. Wyobraź sobie tę sytuację ze zdjęcia: lecący samolot. Wybrałeś/wybrałaś miejsce swojej wycieczki, zarezerwowałeś/zarezerwowałaś bilet lotniczy oraz pokój i wiesz już, że np. za tydzień o tej porze będziesz leciał/leciała do np. Londynu. Czyli będziesz w trakcie wykonywania jakiejś czynności, ponieważ lot trwa jakiś czas, czynność ta będzie rozciągnięta

Czytaj więcej »
Gramatyka

Present perfect continuous

Present Perfect Continuous (czas teraźniejszy dokonany ciagły) to kolejny, ósmy już czas, który omawiam na blogu. Jeśli chodzi o zastosowanie , jest ono praktycznie identyczne, jak w czasie Present Perfect (patrz tutaj), jedyna różnica jest taka, że w czasie Present Perfect Continuous rozmówca chce podkreślić ciągłość czynności, a nie tak jak w Present Perfect – skutek, który jest widoczny w teraźniejszości. Zatem pamiętaj, że czasu Present Perfect Continuous używamy

Czytaj więcej »
Gramatyka

’a’ banana czy 'the’ banana?

Niektóre języki mają przypadki, jeszcze inne – rodzajniki, a język angielski ma przedimki. Nielubiane przez uczniów, pełnią bardzo ważną rolę i trzeba o nich pamiętać, bo to, jakiego przedimka użyjesz w zdaniu, ma spore znaczenie. Warto więc się z nimi zaprzyjaźnić:) O co chodzi? Spójrz na przykładowe zdania: Steve: Hi Mandy! I had a sandwich and a banana for lunch. Steve mówi „a sandwich” i „a” banana ponieważ pierwszy raz wspomina o tych rzeczach.

Czytaj więcej »
Gramatyka

past perfect

Czas Past Perfect to czas, którym opisujemy czynności przeszłe, które wydarzyły się przed innymi czynnościami w przeszłości. Dlatego też nazwę tego czasu tłumaczymy jako czas „zaprzeszły”. O co dokładnie chodzi? Spójrz na te dwie czynności w przeszłości: Zanim zjadłam śniadanie, wyrzuciłam śmieci. Która czynność była pierwsza? Zjedzenie śniadania, czy wyrzucenie śmieci? Oczywiście, że wyrzucenie śmieci. I taka czynność w języku angielskim będzie wyrażona w czasie Past Perfect, czyli czasie zaprzeszłym.

Czytaj więcej »
Gramatyka

’have’ czy 'have got’

Czasownik ‘have’ (mieć) w języku angielskim należy do czasowników kłopotliwych, ponieważ przybiera on dwie formy: ‘have’ lub ‘have got’ i nie zawsze do końca wiadomo, która jest poprawna. Jako że jest to jeden z najczęściej używanych czasowników, warto posługiwać się nim poprawnie. Czyli jak? Spójrz: • Mówiąc o posiadaniu możemy używać zarówno formy have, jak i have got, (chociaż częściej spotkasz się z formą 'have got’): She has got

Czytaj więcej »
Gramatyka

’What are they like?’ czy 'what do they look like’?

Większość osób, którym zadaję te pytania na zajęciach, zaczyna opowiadać mi o preferencjach i upodobaniach swoich znajomych. Wydaje się, że to 'like’ na końcu zdania kojarzy im się ze słowem 'lubić’. Tymczasem zupełnie nie o to w tych pytaniach chodzi. Spójrz: WHAT ARE THEY LIKE? – Jacy oni są? – pytanie o charakter, osobowość. WHAT DO THEY LOOK LIKE? – Jak oni wyglądają? – pytanie o wygląd zewnętrzny. Na te pytania możesz odpowiedzieć w następujący sposób:

Czytaj więcej »
Shopping Cart
Scroll to Top
Umów się na bezpłatną, 15-minutową konsultację!