Wypowiedź pisemna na egzaminie ósmoklasisty

Wypowiedź pisemna to ostatnia część egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego. Składa się tylko z 1 zadania, z którego możesz otrzymać maksymalnie 10 punktów, co stanowi około 20% wszystkich punktów do zdobycia na egzaminie. Warto zatem solidnie przygotować się do tej części . Co należy zrobić?

Twoim zadaniem będzie napisanie jednego, krótkiego (zwykle od 50 do 120 słów) tekstu użytkowego. Według informatora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej mogą to być:

 • notatka;
 • ogłoszenie;
 • zaproszenie;
 • wiadomość;
 • e-mail;
 • wpis na blogu.

W poleceniu będą podane 3 punkty (kropki), do których należy się odnieść i rozwinąć (do każdej z nich oddzielnie).

Twoja wypowiedź będzie oceniana przez egzaminatora w następujących kategoriach:

 1. Treść: 0-4 pkt.
 2. Spójność i logika wypowiedzi: 0-2 pkt.
 3. Zakres środków językowych: 0-2 pkt.
 4. Poprawność środków językowych: 0-2 pkt.

Co zrobić, żeby otrzymać maksymalną liczbę punktów w każdej z kategorii? Popatrz:

Treść

Ocena w kryterium „Treść” jest ściśle uzależniona od tego, w jakim stopniu odniosłeś się i /lub rozwinąłeś/rozwinęłaś swoją wypowiedź w poszczególnych podpunktach polecenia, czyli w „kropkach”:

 1. Jako odniesienie przyjmuje się komunikatywną odpowiedź ucznia, który  w minimalnym stopniu odniesie się do ,,kropki”, czyli jeśli np. w poleceniu będzie napisane: ,,Napisz dlaczego zorganizowałeś przyjęcie powitalne dla swojego nowego kolegi”, pisząc: I wanted him to be surprised  (Chciałem, żeby był zaskoczony) –    w minimalnym stopniu odniosłeś się do treści polecenia.
 2. Jako rozwinięcie traktuje się komunikatywną wypowiedź ucznia, który odniósł się do ,,kropki” w sposób bardziej szczegółowy. Sposób bardziej szczegółowy to wypowiedź zawierająca albo:
 3. dwa odniesienia do danego podpunktu, czyli np. I wanted him to be surprised and let him know his new friends closer (Chciałem, żeby był zaskoczony  i poznał bliżej swoich nowych kolegów)

lub:

 • jedno rozbudowane odniesienie do danej ,,kropki”, jeden element opisany bardziej szczegółowo, np. In the garden where I prepared the party there was  a lot of space for playing dodge ball, eating and dancing  (W ogrodzie gdzie przygotowałem przyjęcie było dużo miejsca do gry w zbijaka, do jedzenia  i do tańca).

Spójność i logika wypowiedzi

W kryterium spójności będzie oceniany stopień, w jakim tekst funkcjonuje jako całość.

W ocenie logiki – czy wypowiedź jest klarowna, sensowna.

2 punktyWypowiedź jest w całości lub w znacznej części spójna i logiczna zarówno na poziomie poszczególnych zdań, jak i całego tekstu
1 punktWypowiedź zawiera usterki w spójności/logice na poziomie poszczególnych zdań oraz/lub całego tekstu
0 punktówWypowiedź jest w znacznej mierze niespójna/nielogiczna; zbudowana jest z trudnych do powiązania w całość fragmentów

Zakres środków językowych

W tym kryterium powinieneś Uczniu „pochwalić się” słownictwem i strukturami gramatycznymi.

2 punktyZadowalający zakres słownictwa i struktur gramatycznych; oprócz wyrażeń o wysokim stopniu pospolitości w wypowiedzi występuje kilka (2-3) precyzyjnych sformułowań.*
1 punktPrzeciętna ilość środków językowych; w wypowiedzi pisemnej użyte są głównie środki językowe o wysokim stopniu pospolitości .
0 punktówSłabo rozwinięty zakres słownictwa i struktur gramatycznych praktycznie uniemożliwiający realizację polecenia .

*Pamiętaj, że poziom biegłości językowej na egzaminie (A2+) wymaga od Ciebie posługiwania się słownictwem i strukturami gramatycznymi odpowiadającymi danemu poziomowi. Unikaj więc słów i struktur o wysokim stopniu pospolitości, takich jak np. miły, fajny, dobry.

Poprawność środków językowych

W tym kryterium bierze się pod uwagę błędy gramatyczne, leksykalne i ortograficzne.

2 punkty→ Brak błędów. → Nieliczne błędy niezakłócające komunikacji lub sporadycznie zakłócające komunikację.
1 punkt→ Liczne błędy niezakłócające komunikacji lub czasami zakłócające komunikację. → Bardzo liczne błędy niezakłócające komunikacji.
0 punktów→ Liczne błędy często zakłócające komunikację. → Bardzo liczne błędy w znacznym stopniu zakłócające komunikację.

Zdecydowanie najczęściej na egzaminie pojawia się e-mail. Jednak jak mówi pewne porzekadło: przezorny, zawsze ubezpieczony:) Warto więc poćwiczyć także inne wypowiedzi .

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Słownictwo

False friends

„False friends”, czyli „fałszywi przyjaciele” to w języku angielskim wyrazy, na które trzeba uważać! Brzmią podobnie, jak w języku polskim, ale znaczą zupełnie coś innego. Jest ich około 120. W tym wpisie jednak wezmę na tapet 10 najbardziej popularnych. Let’s start:) Przykład: Yesterday I eventually managed to talk to my boss. – Wczoraj w końcu udało mi się porozmawiać z moim szefem. 2. actually

Czytaj więcej »
Kącik zadań

I know basic English idioms (part 2)

W dzisiejszym, wiosennym kąciku zadań pora na przećwiczenie idiomów, które prezentowałam na blogu. W tym wpisie – część 2, czyli 25 kolejnych podstawowych wyrażeń idiomatycznych. Przetłumacz wyrażenia podane w nawiasach na język angielski: 26. Megan …………………………………………………………………… (bardzo się denerwowała) when she was walking towards the altar. 27. Harry, at last! I haven’t seen you ………………………………………………………………….. (od wieków) ! 28. It hadn’t been a month

Czytaj więcej »
Kącik zadań

I know basic English English idioms (part 1)

Pora na przećwiczenie idiomów, które prezentowałam na blogu. W tym wpisie – część 1, czyli 25 podstawowych wyrażeń idiomatycznych. Przetłumacz wyrażenia podane w nawiasach na język angielski: Wszystkie odpowiedzi znajdziesz we wpisach na blogu. Wystarczy, że wpiszesz w wyszukiwarce na stronie „Idioms” i znajdziesz artykuły o idiomach (1-5). Jeśli potrzebujesz szybkiego feedbacku – rozwiąż zadania w wersji interaktywnej tutaj. Good luck 🙂

Czytaj więcej »
Shopping Cart
Scroll to Top
Umów się na bezpłatną, 15-minutową konsultację!