Co zmieni się na egzaminie ósmoklasisty i maturalnym w 2021 roku?

Nowy rok z reguły oznacza zmiany. Nie inaczej będzie w 2021. Dnia 16 grudnia 2020 Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek podpisał rozporządzenie dot. zmian podczas przeprowadzania egzaminów w 2021 roku. Co to oznacza dla Ciebie, Uczniu?

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

  1. Będzie łatwiej.

Średni oczekiwany poziom biegłości językowej ,w tym również zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych to A2 (do tej pory poziom kształtował się na poziomie A2/A2+, w zakresie rozumienia wypowiedzi, nawet B1).

  • Z zakresu struktur gramatycznych znika czas Past Perfect, ze składni zaś – mowa zależna i pytania pośrednie. Nie trzeba też znać strony biernej czasu Present Perfect , zaimków wzajemnych (each other, one another), spójnika 'unless’ oraz zdań warunkowych II typu.
  • W arkuszu egzaminacyjnym będzie mniej zadań otwartych sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu, znajomość funkcji językowych i znajomość środków językowych oraz mniej zadań zamkniętych sprawdzających rozumienie tekstów pisanych i znajomość środków językowych.

Więcej szczegółowych informacji możecie znaleźć na stronie CKE https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/aneks/Aneks_P1_angielski.pdf

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

  1. Najważniejsza zmiana jest taka, iż część ustna egzaminu maturalnego w 2021 roku będzie nieobowiązkowa. Mogą do niej przystąpić maturzyści, którym wynik z części ustnej jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej za granicą.
  2. W związku z powyższym warto zapoznać się z aneksem do Informatora o egzaminie maturalnym z języka angielskiego (https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Informatory/2015/aneks/Aneks_Jezyk-angielski.pdf ) gdyż w nim wyszczególnione są wymagania , których opanowanie będzie sprawdzane w części ustnej egzaminu maturalnego, nieobowiązkowej w 2021 roku. Wymagania te są oznaczone w aneksie dwoma gwiazdkami (**).
  3. Z zakresu środków gramatycznym na poziomie podstawowym znika czas Present Perfect Continuous oraz czas Future Continuous, na rozszerzeniu zaś – Future Perfect Continuous.
  4. Oznacza to, że średni poziom biegłości językowej (w skali ESOKJ), w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych, odpowiada:

– na poziomie podstawowym – poziomowi A2+ (B1 w zakresie rozumienia wypowiedzi);

– na poziomie rozszerzonym – poziomowi B1+ (B2 w zakresie rozumienia wypowiedzi);

– na poziomie dwujęzycznym – poziomowi B2+ (C1 w zakresie rozumienia wypowiedzi).

Pamiętaj drogi Uczniu, że zmiany, o których piszę obowiązują tylko! w 2021 roku.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Słownictwo

False friends

„False friends”, czyli „fałszywi przyjaciele” to w języku angielskim wyrazy, na które trzeba uważać! Brzmią podobnie, jak w języku polskim, ale znaczą zupełnie coś innego. Jest ich około 120. W tym wpisie jednak wezmę na tapet 10 najbardziej popularnych. Let’s start:) Przykład: Yesterday I eventually managed to talk to my boss. – Wczoraj w końcu udało mi się porozmawiać z moim szefem. 2. actually

Czytaj więcej »
Kącik zadań

I know basic English idioms (part 2)

W dzisiejszym, wiosennym kąciku zadań pora na przećwiczenie idiomów, które prezentowałam na blogu. W tym wpisie – część 2, czyli 25 kolejnych podstawowych wyrażeń idiomatycznych. Przetłumacz wyrażenia podane w nawiasach na język angielski: 26. Megan …………………………………………………………………… (bardzo się denerwowała) when she was walking towards the altar. 27. Harry, at last! I haven’t seen you ………………………………………………………………….. (od wieków) ! 28. It hadn’t been a month

Czytaj więcej »
Kącik zadań

I know basic English English idioms (part 1)

Pora na przećwiczenie idiomów, które prezentowałam na blogu. W tym wpisie – część 1, czyli 25 podstawowych wyrażeń idiomatycznych. Przetłumacz wyrażenia podane w nawiasach na język angielski: Wszystkie odpowiedzi znajdziesz we wpisach na blogu. Wystarczy, że wpiszesz w wyszukiwarce na stronie „Idioms” i znajdziesz artykuły o idiomach (1-5). Jeśli potrzebujesz szybkiego feedbacku – rozwiąż zadania w wersji interaktywnej tutaj. Good luck 🙂

Czytaj więcej »
Shopping Cart
Scroll to Top
Umów się na bezpłatną, 15-minutową konsultację!