’have’ czy 'have got’

Czasownik ‘have’ (mieć) w języku angielskim należy do czasowników kłopotliwych, ponieważ przybiera on dwie formy: ‘have’ lub ‘have got’ i nie zawsze do końca wiadomo, która jest poprawna. Jako że jest to jeden z najczęściej używanych czasowników, warto posługiwać się nim poprawnie. Czyli jak? Spójrz:

• Mówiąc o posiadaniu możemy używać zarówno formy have, jak i have got, (chociaż częściej spotkasz się z formą 'have got’):

She has got (She’s got) fifty pairs of shoes!   lub  She has fifty pairs of shoes!  – Ona ma 50 par butów!

have got (I’ve got) a sister.     lub       I have a sister.  – Mam siostrę.

Uwaga!!!

Mówiąc o posiadaniu nie używamy formy czasu continuous (having), ponieważ jeśli jesteś właścicielem danej rzeczy, posiadasz ją cały czas, nie tylko w tym momencie, logiczne? 🙂

• Mówiąc o chorobach i dolegliwościach możesz używać zarówno formy have, jak i have got:

have a headache.    lub     I have got (I’ve got) a headache. – Boli mnie głowa.

• Tworząc pytania i przeczenia trzeba dokładnie sprawdzić, której formy czasownika 'mieć’ używasz:

HAVEHAVE GOT
przeczenia
don’t have a cat.
She doesn’t have a cat.
haven’t got a cat.
She hasn’t got a cat.
pytania i krótkie odpowiedzi
Do you have a cat? Yes, I do./ No, I don’t.
Does she have a cat? Yes, she does./ No, she doesn’t.
Have you got a cat? Yes, I have./ No, I haven’t.
Has she got a cat? Yes, she has. / No, she hasn’t.

• W czasie przeszłym używamy formy had:

We had two dogs and four cats when we lived in the country.

Analogicznie przeczenia i pytania tworzymy za pomocą didn’t/did:

We didn’t have a lot of animals when we lived in the city.

Did you have any animals when you lived in the city? No, we didn’t.

Podsumowując tę część wpisu można powiedzieć, że formy 'have got’ używamy tylko do opisania posiadania i dolegliwości i, z reguły, w czasie teraźniejszym (present simple). W pozostałych czasach gramatycznych stosujemy odpowiednią dla danego czasu formę 'have’.

• W języku angielskim istnieje cały szereg wyrażeń ze słówkiem ‘have’, które nijak mają się do posiadania. Wtedy nie możesz użyć formy 'have got’! Do tych wyrażeń należą między innymi:

have breakfast – jeść śniadanie

have dinner – jeść obiad/ kolację

have a cup of hot chocolate – napić się filiżanki gorącej czekolady

have a bath – brać kąpiel

have a shower – wziąć prysznic

have a rest – odpocząć

have a nap – uciąć sobie drzemkę

have an accident – mieć wypadek

have a chat – porozmawiać z kimś

have a baby – rodzić dziecko

have a good time – dobrze się bawić

Lista wyrażeń z czasownikiem 'have’ jest znacznie dłuższa. Możesz ich używać w każdym czasie gramatycznym, również w 'continuous’-ach, np.:

  • We were having dinner when a postman came. – Jedliśmy kolację kiedy przyszedł listonosz.
  • Will you have lunch with us? – Zjesz z nami lunch?
  • I’ve just had a nap. I feel so fresh now! – Właśnie ucięłam sobie drzemkę. Czuję się teraz tak świeżo!

Mam nadzieję, że rozwiałam Twoje wątpliwości i nie będziesz się już zastanawiał/zastanawiała, której formy czasownika 'have’ użyć:)

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Słownictwo

False friends

„False friends”, czyli „fałszywi przyjaciele” to w języku angielskim wyrazy, na które trzeba uważać! Brzmią podobnie, jak w języku polskim, ale znaczą zupełnie coś innego. Jest ich około 120. W tym wpisie jednak wezmę na tapet 10 najbardziej popularnych. Let’s start:) Przykład: Yesterday I eventually managed to talk to my boss. – Wczoraj w końcu udało mi się porozmawiać z moim szefem. 2. actually

Czytaj więcej »
Kącik zadań

I know basic English idioms (part 2)

W dzisiejszym, wiosennym kąciku zadań pora na przećwiczenie idiomów, które prezentowałam na blogu. W tym wpisie – część 2, czyli 25 kolejnych podstawowych wyrażeń idiomatycznych. Przetłumacz wyrażenia podane w nawiasach na język angielski: 26. Megan …………………………………………………………………… (bardzo się denerwowała) when she was walking towards the altar. 27. Harry, at last! I haven’t seen you ………………………………………………………………….. (od wieków) ! 28. It hadn’t been a month

Czytaj więcej »
Kącik zadań

I know basic English English idioms (part 1)

Pora na przećwiczenie idiomów, które prezentowałam na blogu. W tym wpisie – część 1, czyli 25 podstawowych wyrażeń idiomatycznych. Przetłumacz wyrażenia podane w nawiasach na język angielski: Wszystkie odpowiedzi znajdziesz we wpisach na blogu. Wystarczy, że wpiszesz w wyszukiwarce na stronie „Idioms” i znajdziesz artykuły o idiomach (1-5). Jeśli potrzebujesz szybkiego feedbacku – rozwiąż zadania w wersji interaktywnej tutaj. Good luck 🙂

Czytaj więcej »
Scroll to Top
Umów się na bezpłatną, 15-minutową konsultację!