Past Simple

W tym wpisie możesz poćwiczyć struktury potrzebne do tworzenia zdań w czasie Past Simple. Przypomnę tylko, że czasu tego używamy do opisania czynności, które wydarzyły się w przeszłości. Są to czynności dokonane, często określone w czasie. Jeśli nie pamiętasz zastosowania, czy też budowy zdania,  proponuję wrócić do wpisów: odmiana czasownika „być ” w czasie przeszłym https://wespeak.twojedemo.pl/were-you-at-the-party/, budowa zdań – czasowniki regularne https://wespeak.twojedemo.pl/past-simple-regular-verbs/, budowa zdań – czasowniki nieregularne https://wespeak.twojedemo.pl/past-simple/ . Przyda się też lista czasowników nieregularnych https://wespeak.twojedemo.pl/irregular-verbs/. Zaczynamy!

Exercise 1

Fill in the gaps using appropriate forms of the verbs from the brackets. (Uzupełnij luki odpowiednią formą czasowników z nawiasów).

 1. We ……………………… (be) in the mountains last winter.
 2. ……………………… (be) she at the party with you? No, she ……………………… (not/can) be there.
 3. We  ……………………… (play) cricket but we  ……………………… (not/win) last Monday.
 4.  I  ……………………… (go) to London by myself many years ago. My aunt ……………………… (not/be) with me then.
 5. My husband  ……………………… (not/like) the idea of having another pet.
 6. Nobody  ……………………… (be) there when the accident  ……………………… (happen).
 7. The police  ……………………… (arrest) him and  ……………………… (accuse) of murdering the girl.
 8. When she  ……………………… (see) the blood she  ……………………… (faint) at once.
 9. When  ……………………… you (buy) that dress?
 10. How many students  ……………………… you (have) in your previous class?

Exercise 2

Make sentences from the scrambled words. (Z rozsypanych słów stwórz zdania).

 1. were/night/Where/?/you/last
 2. their/My/driving /passed/cousins/summer/tests/last/both
 3. eyes!/She /believe/couldn’t/ her
 4. so/much/I/didn’t/you/know/needed/Thank/telling/she/for/me./help
 5. baby Joe/25th/Sue/birth/on/gave/to/October
 6. about/ I/ I/ the/ when/found/was/Paris/out/in/accident
 7. didn’t/Matthew’s/a/ago./ father/it/much/was/I/move/think/month/earlier
 8. My/the/terrified/teacher/asked/I/and/me/wasn’t/go/all!/to/at/board/ to
 9. parents/travelled/lot/Their/a
 10. She/did/have/didn’t/do/to/she/but/that

Exercise 3

Translate the sentences into English. (Przetłumacz zdania na język angielski).

 1. Kiedy byłem mały lubiłem pływać w jeziorze.
 2. W sobotę wieczorem poszliśmy do kina.
 3. Nie podobała jej się tamta sukienka, więc jej nie kupiła.
 4. Kiedy znalazłeś ogłoszenie o tę pracę?
 5. Kogo spotkałeś w zeszłe lato? Nie spotkałem nikogo interesującego.
 6. Nie byliśmy na tym przyjęciu, ponieważ była burza i baliśmy się wyjść z domu.
 7.  Zapomniałem odrobić pracę domową i dostałem złą ocenę.
 8. A  ty? Ile razy pomogłeś starszym kiedy byłeś w moim wieku?
 9. Zwichnąłem kostkę podczas piątkowego meczu piłki nożnej.
 10. Kiedy zobaczyłem ją po raz pierwszy pomyślałem, że to anioł.

Klucz odpowiedzi do zadań znajdziesz tutaj.

2 thoughts on “Past Simple”

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Słownictwo

False friends

„False friends”, czyli „fałszywi przyjaciele” to w języku angielskim wyrazy, na które trzeba uważać! Brzmią podobnie, jak w języku polskim, ale znaczą zupełnie coś innego. Jest ich około 120. W tym wpisie jednak wezmę na tapet 10 najbardziej popularnych. Let’s start:) Przykład: Yesterday I eventually managed to talk to my boss. – Wczoraj w końcu udało mi się porozmawiać z moim szefem. 2. actually

Czytaj więcej »
Kącik zadań

I know basic English idioms (part 2)

W dzisiejszym, wiosennym kąciku zadań pora na przećwiczenie idiomów, które prezentowałam na blogu. W tym wpisie – część 2, czyli 25 kolejnych podstawowych wyrażeń idiomatycznych. Przetłumacz wyrażenia podane w nawiasach na język angielski: 26. Megan …………………………………………………………………… (bardzo się denerwowała) when she was walking towards the altar. 27. Harry, at last! I haven’t seen you ………………………………………………………………….. (od wieków) ! 28. It hadn’t been a month

Czytaj więcej »
Kącik zadań

I know basic English English idioms (part 1)

Pora na przećwiczenie idiomów, które prezentowałam na blogu. W tym wpisie – część 1, czyli 25 podstawowych wyrażeń idiomatycznych. Przetłumacz wyrażenia podane w nawiasach na język angielski: Wszystkie odpowiedzi znajdziesz we wpisach na blogu. Wystarczy, że wpiszesz w wyszukiwarce na stronie „Idioms” i znajdziesz artykuły o idiomach (1-5). Jeśli potrzebujesz szybkiego feedbacku – rozwiąż zadania w wersji interaktywnej tutaj. Good luck 🙂

Czytaj więcej »
Shopping Cart
Scroll to Top
Umów się na bezpłatną, 15-minutową konsultację!