Past Simple vs Past Continuous

Czas na utrwalenie dwóch czasów przeszłych: Past Simple i Continuous. Pierwszego używamy do czynności, które wydarzyły się w przeszłości. Wydarzyły się, zakończyły i kropka. Drugi natomiast służy podkreśleniu ciągłości czynności, czyli uwydatnieniu faktu, iż coś działo się przez jakiś czas. Budowę zdań w poszczególnych czasach znajdziesz we wpisach https://wespeak.twojedemo.pl/were-you-at-the-party/, https://wespeak.twojedemo.pl/past-simple-regular-verbs/ , https://wespeak.twojedemo.pl/past-simple/ oraz https://wespeak.twojedemo.pl/past-continuous/. Pora przejść do praktyki:

Exercise 1 PAST SIMPLE

Fill in the gaps using appropriate forms of the verbs from the brackets. (Uzupełnij luki odpowiednią formą czasowników z nawiasów).

 1. When I ……………………………… (be) at school I ……………………………. (like) playing soccer.
 2. When …………………………….. (you/watch) that film?
 3. She …………………………….. (want) to know my e-mail address but I ……………………………..( not/be) brave enough to give it to her.
 4. They …………………………….. (come) yesterday evening, …………………………….. (eat) dinner and …………………………….. (go) to bed.
 5. I finally …………………………….. (not/ open) the front door.
 6. We …………………………….. (not/ know) him as a young man.
 7. The train ……………………………..(leave) at 7.30.
 8. You ……………………………. (pay) too much for that dress!
 9. They …………………………….. (not/ be) with us in France in 2018.
 10. It …………………………….. (be) half past seven when it …………………………….. (begin) to rain.

Exercise 2 PAST CONTINUOUS

Fill in the gaps using appropriate forms of the verbs from the brackets. (Uzupełnij luki odpowiednią formą czasowników z nawiasów).

 1. While I ……………………………………………………….. (have) a bath, my parents ……………………………………………………….. (play) tennis outside.
 2. It ……………………………………………………….. (rain) all day yesterday.
 3. On Friday evening I ……………………………………………………….. (sit) in my armchair and ……………………………………………………….. (read) an interesting book.
 4. The fire ……………………………………………………….. (burn) in the fireplace and my cat ……………………………………………………….. (purr) on my lap.
 5. How long ……………………………………………………….. (you/ play) video games yesterday?
 6. Tom ……………………………………………………….. (cook) dinner for two hours yesterday.
 7. On Saturday, at 7 o’clock we ……………………………………………………….. (not/ have) supper with our friends.
 8. Maggie ……………………………………………………….. (wear) a really gorgeous dress that evening.
 9. The computer was on but nobody ……………………………………………………….. (use) it.
 10. Last Sunday we ……………………………………………………….. (work) in the garden almost all day.

Exercise 3 PAST SIMPLE vs PAST CONTINUOUS

Fill in the gaps using appropriate forms of the verbs from the brackets. (Uzupełnij luki odpowiednią formą czasowników z nawiasów).

 1. I ……………………………. (see) you in the town about an hour ago, but you ……………………………. (not/see) me. You ……………………………. (look) at the shop displays.
 2. My mum ……………………………. (burn) herself when she ……………………………. (prepare) the roast turkey.
 3. While I ……………………………. (work) in the garden, I ……………………………. (hurt) my back badly.
 4. ……………………………. you (stay) at home because it ……………………………. (rain)?
 5. When they ……………………………. (come) to visit me, I ……………………………. (just/ have) a shower.
 6. The telephone ……………………………. (ring) when I ……………………………. (listen) to music.
 7. The postman ……………………………. (come) when I ……………………………. (have) a shower.
 8. While you ……………………………. (read) a book, your mum ……………………………. (clean) the house.
 9. The children ……………………………. (sit) at the table and ……………………………. (eat) while their mother ……………………………. (vacuum) the house.
 10. As I ……………………………. (pass) by a bookshop, I ……………………………. (see) that book in the shop window.

Klucz odpowiedzi do zadań znajdziesz tutaj.

2 thoughts on “Past Simple vs Past Continuous”

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Słownictwo

False friends

„False friends”, czyli „fałszywi przyjaciele” to w języku angielskim wyrazy, na które trzeba uważać! Brzmią podobnie, jak w języku polskim, ale znaczą zupełnie coś innego. Jest ich około 120. W tym wpisie jednak wezmę na tapet 10 najbardziej popularnych. Let’s start:) Przykład: Yesterday I eventually managed to talk to my boss. – Wczoraj w końcu udało mi się porozmawiać z moim szefem. 2. actually

Czytaj więcej »
Kącik zadań

I know basic English idioms (part 2)

W dzisiejszym, wiosennym kąciku zadań pora na przećwiczenie idiomów, które prezentowałam na blogu. W tym wpisie – część 2, czyli 25 kolejnych podstawowych wyrażeń idiomatycznych. Przetłumacz wyrażenia podane w nawiasach na język angielski: 26. Megan …………………………………………………………………… (bardzo się denerwowała) when she was walking towards the altar. 27. Harry, at last! I haven’t seen you ………………………………………………………………….. (od wieków) ! 28. It hadn’t been a month

Czytaj więcej »
Kącik zadań

I know basic English English idioms (part 1)

Pora na przećwiczenie idiomów, które prezentowałam na blogu. W tym wpisie – część 1, czyli 25 podstawowych wyrażeń idiomatycznych. Przetłumacz wyrażenia podane w nawiasach na język angielski: Wszystkie odpowiedzi znajdziesz we wpisach na blogu. Wystarczy, że wpiszesz w wyszukiwarce na stronie „Idioms” i znajdziesz artykuły o idiomach (1-5). Jeśli potrzebujesz szybkiego feedbacku – rozwiąż zadania w wersji interaktywnej tutaj. Good luck 🙂

Czytaj więcej »
Shopping Cart
Scroll to Top
Umów się na bezpłatną, 15-minutową konsultację!