Present Perfect vs Past Simple

Zapraszam Cię do kolejnej serii z cyklu porównywarka czasów:) W tym odcinku kącika zadań możesz poćwiczyć Present Perfect i Past Simple. Zastosowanie i budowę zdań w obydwu czasach omówiłam tutaj, tutajtutaj. Zanim zaczniesz pamiętaj, że Present Perfect opisuje czynności niesprecyzowane dokładnie w czasie, np. Kupiłem samochód (I’ve bought a car), i tyle. Nie ma w tym zdaniu informacji, kiedy to się stało, bo nie jest to istotne. Kupiłem i mam. Natomiast Past Simple to już inna bajka – tu zazwyczaj podany jest konkret, czyli Kupiłem samochód 2 lata temu ( I bought a car two years ago). Nie wiadomo, czy nadal go mam. W Past Simple ważniejszy jest czas, kiedy coś się stało, a nie sam fakt. Oczywiście to, w jaki sposób tłumaczę zastosowanie tych dwóch czasów to uogólnienie. Najważniejszy jest zawsze kontekst zdania 🙂

Exercise 1 PRESENT PERFECT

Fill in the gaps using appropriate forms of the verbs from the brackets. (Uzupełnij luki odpowiednią formą czasowników z nawiasów).

 1. I (never/like) …………………………………………………………………. him.
 2. Tom (work) ………………………………………………………………….. in this company for five years.
 3. They (already/finish) …………………………………………………………………. their work.
 4. The Smiths (just/call) ………………………………………………………………… to say they will not come.
 5. We ( be) …………………………………………………………………. to five countries so far.
 6. My parents (not/live) ………………………………………………………………… here for so long.
 7. ………………………………………………………………….you (ever/sleep) in a tent?
 8. How long ………………………………………………………………….(he/be) here?
 9. Mike (go)…………………………………………………………………to London. That’s why he isn’t here.
 10. We (not/know) …………………………………………………………………… each other for ages. Only for a few weeks.

Exercise 2 PAST SIMPLE

Fill in the gaps using appropriate forms of the verbs from the brackets. (Uzupełnij luki odpowiednią formą czasowników z nawiasów).

 1. When (you/see) ……………………………………………………………………. her for the last time?
 2. Last Saturday it (be) …………………………………………………………………my father’s fiftieth birthday.
 3. Why (not/be) ………………………………………………………………….. at the wedding?
 4. Samantha (look) ………………………………………………………………….. at me suspiciously and (scream) ………………………………………………………………….loudly.
 5. I (leave) …………………………………………………………………. my purse at Mandy’s yesterday.
 6. He (be)…………………………………………………………………. very grateful for my help and (thank) …………………………………………………………………me a lot.
 7. We (visit) ………………………………………………………………… them last summer.
 8. I (not/be) ………………………………………………………………….. there because I (think) ………………………………………………………………….. it was only for adults.
 9. In 2020 my sister (live) ………………………………………………………………… in London.
 10. It (not/be) ……………………………………………………….. half past eight when he (come) …………………………………………………………………I think it was much later.

Exercise 3 PRESENT PERFECT VS PAST SIMPLE

Fill in the gaps using appropriate forms of the verbs from the brackets. (Uzupełnij luki odpowiednią formą czasowników z nawiasów).

 1. My favourite writer (just/finish) ………………………………………………………………….writing his latest novel.
 2. Shakespeare (write) …………………………………………………………………. many wonderful plays.
 3. Look at these headphones! What (you/do) …………………………………………………………………..?
 4. I (not/be) …………………………………………………………………..to Paris since 2013.
 5. How long (they/have) …………………………………………………………………. that car?
 6. I (see) ………………………………………………………………….him on Monday. He (not/look) …………………………………………………………………. well.
 7. ………………………………………………………………….(you/do) your homework yet?
 8. I’m not thirsty any more. I (already/drink) …………………………………………………………………. two glasses of water.
 9. I (not /like) ………………………………………………………………… dancing when I (be)…………………………………………………………………younger.
 10. Sam (not /read) ………………………………………………………………….any book this year.

Klucz odpowiedzi do zadań znajdziesz tutaj.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Słownictwo

False friends

„False friends”, czyli „fałszywi przyjaciele” to w języku angielskim wyrazy, na które trzeba uważać! Brzmią podobnie, jak w języku polskim, ale znaczą zupełnie coś innego. Jest ich około 120. W tym wpisie jednak wezmę na tapet 10 najbardziej popularnych. Let’s start:) Przykład: Yesterday I eventually managed to talk to my boss. – Wczoraj w końcu udało mi się porozmawiać z moim szefem. 2. actually

Czytaj więcej »
Kącik zadań

I know basic English idioms (part 2)

W dzisiejszym, wiosennym kąciku zadań pora na przećwiczenie idiomów, które prezentowałam na blogu. W tym wpisie – część 2, czyli 25 kolejnych podstawowych wyrażeń idiomatycznych. Przetłumacz wyrażenia podane w nawiasach na język angielski: 26. Megan …………………………………………………………………… (bardzo się denerwowała) when she was walking towards the altar. 27. Harry, at last! I haven’t seen you ………………………………………………………………….. (od wieków) ! 28. It hadn’t been a month

Czytaj więcej »
Kącik zadań

I know basic English English idioms (part 1)

Pora na przećwiczenie idiomów, które prezentowałam na blogu. W tym wpisie – część 1, czyli 25 podstawowych wyrażeń idiomatycznych. Przetłumacz wyrażenia podane w nawiasach na język angielski: Wszystkie odpowiedzi znajdziesz we wpisach na blogu. Wystarczy, że wpiszesz w wyszukiwarce na stronie „Idioms” i znajdziesz artykuły o idiomach (1-5). Jeśli potrzebujesz szybkiego feedbacku – rozwiąż zadania w wersji interaktywnej tutaj. Good luck 🙂

Czytaj więcej »
Shopping Cart
Scroll to Top
Umów się na bezpłatną, 15-minutową konsultację!